Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

E-mail: info@daewooshop.huwww.daewooshop.hu oldalunk (weboldal) működtetése során kiemelt figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére. A daewooshop.hu ügyfélszolgálata elérhető ITT.

Az adatvédelmi tájékoztatónk részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyfeleinkről és weboldalunk felhasználóiról milyen személyes adatokat, milyen jogalapon kezelünk; személyes adatait milyen célra használjuk, kinek adhatjuk át, és Önnek milyen jogai vannak az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

A jogszabályi változások miatt szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatást adunk! Ha a változtatások az érintett hozzájárulását igénylik, szükség esetén újra hozzájárulást kérünk adatkezelésünkhöz.

Adatkezelésünket elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó további EU és magyar jogszabályoknak megfelelően végezzük. A GDPR magyar nyelvű szövege elérhető ITT.

Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).

A jogszabályi előírásokon belül adatkezelésünk megfelel a GDPR-ban megfogalmazott adatkezelési elveknek, amelyek szerint a személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

1. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Szolgáltatásaink használatakor különböző típusú adatokat gyűjtünk, például a felhasználónevet és jelszavakat, a névjegyeket és más beállításokat. Követjük, hogy weboldalunkon milyen termékeket néz meg, milyen eszközt használ erre, melyik e-mail által küldött hírlevél keltette fel érdeklődését, és ebből további adatokat gyűjtünk Önről, hogy személyre szabott kínálatokat készíthessünk és fejleszthessük szolgáltatásainkat. Ha vásárol vagy regisztrál weboldalunkon, a kezeljük nevét is.

Személyes adatoknak tekintjük:

 • 2. Milyen alapon kezeljük a személyes adatokat?

  weboldalunkat használja, amelyen sütiket alkalmazunk, az adatok felhasználásával nyomon követjük a látogatottságot és javítjuk a szolgáltatásainkat,

 • vásárol, adatait kezeljük rendelése teljesítésére, védjük a jogi igényeinket és teljesítsük a törvényes kötelezettségeinket.
 • Személyes adatokat különféle célokra és különböző jogalapokból kezelünk, melyről részletesen az alábbi tájékoztatást adjuk:

  Adatkezelés megnevezése

  Adatkezelés célja

  Jogalap

  Kezelt adatok köre

  Adatkezelés időtartama

  Regisztráció

  weboldalunkon való vásárlás, felhasználói élmények kiszolgálása és a weboldal szolgáltatásainak testreszabása, szerződés teljesítésével kapcsolatos tájékoztatások, jogérvényesítés, fogyasztói jogok kezelése érdekében

  szerződéskötéshez kapcsolódva és egyben jogos érdekünk alapján

  azonosító adatok, rendelési adatok, elérhetőségi adatok

  a regisztráció törlését, vagy az utolsó vásárlást követő általános elévülési időtartam, azaz 5 év, plusz 1 év időtartamig

  Számlázási adatok

  számla kiállítása

  jogszabály által elrendelt adatkezelés

  azonosító adatok

  jogszabály által meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig

  Hírlevél szolgáltatás

  kapcsolattartás, értesítés kedvezményekről, akciókról

  érintett hozzájárulása

  elérhetőségi adatok, beállítások, viselkedési adatok, származtatott adatok

  hozzájárulás visszavonásáig

  Online marketing

  vásárlói szokások elemzése alapján személyre szabott ajánlatok megjelenítése

  érintett hozzájárulása

  beállítások, viselkedési adatok, származtatott adatok

  hozzájárulás visszavonásáig

  Ügyfélszolgálati célú adatkezelés

  fogyasztói igények, panaszok kezelése, rendelések rögzítése, szolgáltatás minőségbiztosítása, szolgáltatási szinvonal emelése, korrekciója

  szerződéskötéshez kapcsolódva és egyben jogos érdekünk alapján

  azonosító adatok, rendelési adatok, elérhetőségi adatok, ügyfélszolgálat használata során gyűjtött információk

  panaszok kezelésével kapcsolatos adatokat 1 évig, rendeléssel kapcsolatos adatokat, a rendelést követő általános elévülési időtartam, azaz 5 év, plusz 1 év időtartamig

  naplófájlok kezelése

  informatikai védelmi intézkedések miatt

  IT biztonságra alapított jogos érdekünkből

  viselkedési adatok

  5 év

  Az összes általunk rögzített adatot mi mint adatkezelő kezeljük. Ez annyit jelent, hogy mi határozzuk meg a személyes adatok rendeltetését, az adatkezelés eszközeit és felelünk annak megfelelő ellátásáért.

  Adatfeldolgozó bevonásakor, ezzel az adatfeldolgozóval a GDRP 28. cikke alapján minden esetben írásbeli megállapodást kötünk és erről Önt megfelelően tájékoztatjuk.

  Adatfeldolgozó adatai

  az adatfeldolgozónak történő adattovábbítás célja:

  átadott adatok köre:

  GLS General Logistics Systems
  Hungary Csomag - Logisztikai Kft. (Alsónémedi, GLS Európa u. 2, 2351)

  megvásárolt termék szállítása, időpont egyeztetés

  név, e-mail, mobiltelefonszám, szállítási cím

  HDT (1116 Budapest, Hunyadi János út 162)

  megvásárolt termék szállítása, időpont egyeztetés

  név, e-mail, mobiltelefonszám, szállítási cím

  OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32).

  fizetési tranzakciók feldolgozása

  e-mail

  Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

  megvásárolt termék szállítása, időpont egyeztetés név, e-mail, mobiltelefonszám, szállítási cím

  Ha nemzetközi adattovábbítás merülne fel, erről tájékoztatást adunk és szükség szerint kérni fogjuk az Ön kifejezett hozzájárulását!

  4. Sütik használata

  A honlapon tett látogatásával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy vagy több sütit (cookie) – egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldjön a webshop a felhasználó számítógépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. 

  Az elküldött sütik felhasználása a következő: a külső szolgáltatók ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak a külső szolgáltatók partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait (egyben azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják). 

  Weboldalunk, a www.daewooshop.hu webanalatikai mérésére a Google Analytics, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap felhasználó által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek és ott is tárolódnak. Azonban a felhasználó IP-címe előzőleg rövidített formában tárolódik az  Európai Gazdasági Térségen belül. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal felhasználó által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldal használatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül a felhasználó böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását a felhasználó megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával, továbbá a süti által készített, a felhasználó weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) a Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Google AdWords remarketing: Külső szolgáltatók (közöttük a Google) ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ennek alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak a külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.

  Facebook Pixel remarketing: A weboldal Facebook-képpont kódot használ. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapunkon jelentés készül a konverziókról, célközönségeket állíthatunk össze és részletes elemzési adatokat kapunk arról, hogy az emberek hogyan használják a honlapunkat. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a Facebook hirdetőcsatornáin relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg. A Facebook Pixel számára nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, viszont amennyiben weboldalunk böngészése közben a Facebook egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Facebook mint adatkezelő Önt és tevékenységét azonosíthatja a www.daewooshop.hu oldalon. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

  5. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HATÓSÁGOKNAK

  Hatósági, bírósági megkeresés esetén, ha a hatóság pontosan megjelölte az adattovábbítás jogszabályi alapját, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adjuk át a nálunk tárolt és a megkeresését megfogalmazó állami szerv által megjelölt személyes adatát. Ezen állami szerv részére - amennyiben a pontos cél és az adatok köre megjelölésre került - személyes adatot az adatkezelő csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Ilyen adatszolgáltatás előtt minden esetben meggyőződünk hogy annak minden feltétele adott-e és ha igen, úgy a megkeresésnek eleget teszünk.

  6. ADATOK BIZTONSÁGA

  A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy (i) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); (ii) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); (iii) változatlansága igazolható (adatintegritás); (iv) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi az adatok (i) bizalmasságát (az adathoz férhessen hozzá, aki erre jogosult); (ii) a sértetlenségét (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét); (iii) a rendelkezésre állását (biztosítjuk, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök).

  Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

  Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő  minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a felhasználókkal együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.

  7. JOGORVOSLATOK

  Alábbi jogai gyakorlása érdekében kérjük lépjen velünk kapcsolatba a daewooshop.hu ügyfélszolgálatának útján.

  Ön jogosult

  1. az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk),  
  2. a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk),
  3. személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogyha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk),
  4. az adatkezelés korlátozását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
  5. az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
  6. tiltakozni az adatkezelés ellen (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk),
  7. a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulásának bármikori visszavonására, de a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.),
  8. a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

  Egyes jogait profiljába belépve, a Profilom menü, Adataim menüpontjában is érvényesítheti, így letöltheti az Önről kezelt adatokat, javíthatja azokat és elindíthatja profilja törlését, tiltakozási jogát érvényesítve. Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos hozzájárulását a hírlevél alján található linkre kattintva vonhatja vissza. Az Ön tiltakozásának, vagy adatainak kezelésére vonatkozó visszavonásának technikai átvezetése (adatbázisban való rögzítése) némi, legfeljebb 24 munkaórát vehet igénybe, így ezen átvezetés ideje alatt Ön, esetlegesen továbbra is kaphat a daewooshop-hu-tól értesítést.

  Egyéb adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése iránti kérését haladéktalanul, de legfeljebb 1 hónapon belül elintézzük. Kivételes esetekben, különösen megkeresésének bonyolultsága esetén, jogunkban áll ezt az időt még további 2 hónappal meghosszabbítani. Az ilyen esetleges meghosszabbításról és az indokainkról természetesen tájékoztatni fogjuk. Hozzáférési joga keretében kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól, az első másolatot ingyenesen, a többi másolatért az adatkezelő költségtérítést számíthat fel.

  Ön adatkezelésünkkel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu , honlap: www.naih.hu ) tud panaszt benyújtani, további jogorvoslatként bíróságnál peres eljárást kezdeményezni. A pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha az adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni; továbbá ha személyiségi jogát az adatkezelő megsérti, Öntől sérelemdíjat követelhet.

  (c) Daewoo Electronics Magyarország – www.daewooshop.hu

  Minden jog fenntartva! Detector Store Kft. 2018

  A szolgáltató, mint adatkezelő neve: Detector Store Kft.
  A szolgáltató székhelye (nem üzlet): 2045 Törökbálint, Hosszúrét, 062/65 hrsz D1. ép. 1. em.
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@daewooshop.hu
  A szolgáltató adószáma: 24960764-2-13
  EU adószám: HU24960764

  A szolgáltató telefonszáma: +36-1/773-31-05
  Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-76810/2014.
  A szerződés nyelve: magyar
  A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
  A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
  A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
  A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu